Søknad om småviltjakt

Utanbygdsbuande småviltjegerar som ønskjer jakt i statsallmenningene i Lom i perioden 15.-30.september, må frå i år søke gjennom Inatur.

Søknadsfristen er som før 1.april, og det er muleg å søke åleine eller som jaktlag.

Første 2 jaktvekene sel vi berre 5-døgnskort for jakt utan hund, og vekeskort for jakt med hund.

Jaktkorta blir trekt på same måte som tidlegare, og det blir trekt venteliste.