Rådyrjakt 2017

Foto: Åsmund Galde

Bukkejakt

Det er to dyr i Visdalen, Leir- og Bøverdal statsalmenning og eit dyr i Vårdalen statsalmenning. Kort blir seld i 5 dagars bolkar til kvota er fylt. Jakstart 10. august. Krav om ettersøkshund/avtale med ettersøksekvipasje og godkjent skyteprøve for storvilt. Tildeling etter trekning.

Ordinær jakt frå 1. oktober

3 dyr i Visdalen, Leir- og Bøverdal statsalmenning og eit dyr i Vårdalen statsalmenning. Eventuell restkvote frå bukkejakta kjem i tillegg. Jakta blir seld i 3 vekars bolkar. Lov med hund frå 1. november. Krav om godkjent ettersøkshund/avtale med ettersøksekvipasje. Tildeling etter trekning.

Søknad om bukkejakt eller ordinær jakt sendes til lom@fjellstyrene.no. Søknadsfrist bukkejakt 15. Juli, søknadsfrist ordinær jakt 1. september.