Steinbua i Memuru

Denne er nyrestaurert, fullisolert med vedomn og bra utstyrt. Ca. 15 m2 innvendig med to sengeplassar og to lausmadrasser.