Heranosbua

Hytta ligg i Veodalen, like ved vegen til Glitterheim, ca. 7 km før grensa til nasjonalparken. Hytta er på ca. 40 m2, med to soverom og fire sengeplassar. Hytta er brukt av fegjetaren frå ca. 1. juli og til ca. 10 sept.