gjetarhytta_-gjendebuGjendebua

Hytta er nyleg oppført og vil bli disponert av beitelaget den tida det er beitedyr i fellesdrifta her.