Villrein

rein
Foto: Åsmund Galde

Lom Fjellstyre har omlag 5 løyver på rein i den delen av Vårdalen statsalmenning som ligg nord for Otta elv. Fellesjaktavtale saman med Finndalen statsalmenning og andre grunneigerar gjer at ein kan jakta på heile villreinområdet som ligg innanfor Lom og Vågå kommune. Søknadsfrist blir utlyst i lokalavis og på heimesida