Rådyr

rådyrjaktDet er rådyrjakt i Vis-, Leir- og Bøverdalen statsalmenning.  Jakta er inndelt i 3 ukers bolkar der alle løyva blir utdelt i første periode. Dei dyra som ikkje blir felt, går vidare og det blir seld kort for neste periode. Jakta blir tildelt ved trekning, og dei som ikkje får jakt i fyrste periode får jakt i dei påfylgjande periodane dersom det er ledige løyver.  Første periode startar 1. oktober. Frå 1 november er det lov med bruk av lause hund. Frå 2016 starta vi au med bukkejakt. Jakta blir seld som 5 dagars kort, og startar 20 august. Rådyrjakta blir utlyst på heimesida og facebooksida ei tid før jakta tek til, men om du ynskjer kan søknad for neste år sendas til lom@fjellstyrene.no

Pris pr kort kr 300,-.