Elg og hjort

20140925_133027
Elgokse skote i Leirdalen hausten 2014. Foto: Asbjørn Hansen.

Det er 5 jaktfelt i almenninga. Visdalen/Leirdalen, Ytterdalen, Bøverdalen/Høydalen Vårdalen/Smådalen og Vårdalen nord for Otta elv. Jakta blir utlyst i to års perioder,  neste utlysing er i 2018. Rullering av felta gjev ei fordeling med 60% tildeling til innanbygds og 40% til utanbygds. Tildeling skjer etter trekning mellom lag som oppfyller kriteria.

20160400 Lokale bestemmelsar april 2016

generelle_bestemmelser_revidert_2013_doc_brukes_fra_jakt_ret_2013

20160620 Fjellstyresak 28-2016 Endring av jakttider og jaktmåtar

Bestanden har vore høg både for hjort og elg i Vis-, Leir- og Bøverdalen statsalmenning. Synes å vere aukande og i Smådalen. I 2016 vart det felt 13 elgar og 9 hjortar.