Invitasjon til informasjonsmøte om beitebruk og gjerdehald på Norsk fjellsenter i Lom tysdag 24. april 2018 kl 19.30

Beiting Foto: Odd Repp

Foredrag v/jordskiftedommar Kjetil Brandsar:

«Beitebruken endrar seg, men gamle reglar består?»

Velkomen til informasjon, diskusjon og enkel servering!

Arrangør: Lom kommune og Lom fjellstyre