Oversikt hytter

Fjellstyret har 9 utleigehytter av ulik standard og 5 gamle steinbuer som står opne. Utleigehyttene er utstyrt med ved, gass, stearinljos og kjøkenutstyr. Innanbygdsbuande har fortrinnsrett og billigare leige enn utanbygds. Prisane ligg i området kr. 220-330 pr. døgn med 50% tillegg for utanbygds.

Hytte Stad Sengeplassar Tilstand
Utleigehytter
Grønbua Veodalen 3 God, restaurert 1993
Heranosbua Veodalen 4 God, nyoppført 1989
Geitåbua Netofjellet 2 God, nyoppført 2010
Bøvertjønnen Bøvertjønnen 7 God, nyoppført 1980
Vesfjellbu Krossbu 2 Dårleg, restaurert 1999
Memurubua Memurubu 2 God, restaurert 2003
Gjendebua Gjendebu 4 God, nyoppført 2001
Storådalshytta Storådalen 2 Middels, restaurert 1977
Langvassbua Langvatnet 4 God, nyoppført 1997
Opne buer
Saubua Veodalen Steinbu, restaurert 1970 åra
Bergenussbuene Veodalen Steinbu, restaurert 1970 åra
Nøgla Leirvassbu Steinbu, resaturert 2005
Veslådalsbua Veslådalen Steinbu, restaurert 1970 åra
Koppflybua Koppflye Steinbu, nyoppføring 2004