Møteplan

Det er ikkje lagt møteplan for Lom fjellstyre i 2018. Det er 5-6 fjellstyremøter og 1-2 synfaringer i året. Møta blir varsla på heimesida når møtedato blir bestemt.