Årsmelding

Utsikt
Foto: Jørgen Kirsebom
Foto: Jørgen Kirsebom

Årsmeldinga er eit godt og lettlese dokument som fortel om aktiviteten i fjellstyret gjennom året. Den inneheld illustrerande bilde og tekst, og gjev ei god og oversikteleg framstilling av arbeidsoppgåver og økonomi.

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2015

ÅRSMELDING 2016