Fjellstyremøte 23.april

Foto Kari Sveen        Langvassbua i aprilsol

Det blir fjellstyremøte den 23.april kl 19.00 på Norsk fjellsenter.

Sakliste:

Sak nr. 11/2018: Referat og meldingar.

Sak nr. 12/2018: Godkjenning av rekneskapen for 2017.

Sak nr. 13/2018: Godkjenning av årsmeldinga for 2017.

Sak nr. 14/2018: Utskifting av tavler for fiske og fiskekortsal i statsallmenningen