Fjellstyremøte 2 -2017

På fjellstyremøtet den 18.april vart desse sakene handsama, og det gjort desse vedtaka:

201711 Referat og meldingar

201712 Avgjerd om frifalt seter

201713 Søknad om førehandskjøp av jaktkort

201714 Veodalsdrifta investeringstilskot

201715 Skotpremie på rev

201716 felles fiskekort Jotunheimen

201717 Godkjenning av avtale

201718 jakt utan hund201719 jakt med hund201720 Godkjenning av årsrekneskap 2016201721 Godkjenning av årsmelding 2016

201722 Tilleggssak. Søknad om løyve til scooterkøyring

201723 Tilleggssak. Søknad om snuplass i Høydalen

201724 Tilleggssak. Søknad om avkøyring for tilvist beiteareal i Høydalen