Fjellstyresaker 2018, sak 1-10

Sak nr. 01/2018: 201801 Referat og meldingar

Sak nr. 02/2018: 201802 Ny behandling. Forslag til endringar i jaktid for bruk av hund på jakt etter rådyr, hare og raudrev

Sak nr. 03/2018: 201803 Ny behandling. Forslag til endring av jaktkortordning

Sak nr. 04/2018: 201804 Vurdering av frifalt seter

Sak nr. 05/2018: 201805 Prestgardssetra

Sak nr. 06/2018: 201806 Grunneigars løyve til køyring etter motorferdsellova

Sak nr. 07/2018: 201807 Høyringssak. Uttale til endring av minsteareal for hjort

Sak nr. 08/2018: 201808 Søknad om å overta frifalt seterkve i Høydalen

Sak nr. 09/2018: 201809 Motorferdsel – Grunneigars løyve – NRK

Sak nr. 10/2018: 201810 Motorferdsel – Grunneigars løyve – Norsk Fjellsenter