Fjellstyremøte 14.11.17

Lom fjellstyre hadde møte den 14.11.2017. Møteprotokoll ligg her:

Møteprotokoll sak 30-36 i møte 14.11.2017

Neste møte blir onsdag den 20.desember kl 13.00 på Norsk fjellsenter.