Årsmelding 2017

Årsmelding og rekneskap for Lom fjellstyre for 2016 er godkjent.

Årsmeldinga fortel om aktiviteten i året som har gått, og inneheld mykje informasjon. Den er absolutt verd å lese for alle som er interessert i fjellstyret sitt arbeid.

ÅRSMELDING 2016

Årsrekneskap 2016