Villreinjakt

Reinsjakta for innabygds i statsallmenningane i Vågå og Lom vart trekt i dag, den 22. mai. Det er god interesse for villreinjakt i kommunene våre, så vi hadde i år 104 søkjarar som var med i trekninga om 62 kort. Lista over dei som fekk tildelt kort finn du her: Villreinjakt tildeling innanbygds 2017

 

 

Foto: Norsk fjellsenter